Poliklinika sv. Alžběty
Vodní 13
Uherské Hradiště

Městská nemocnice
Partyzánů 2174
Uherský Brod

Vítáme Vás na stránkách MZ-Biochem s.r.o.

Biochemická a hematologická laboratoř MZ-BIOCHEM je nestátní zdravotnické zařízení, které patří do skupiny laboratoří Vaše laboratoře. Naše laboratoř poskytuje spolupracujícím lékařům a dalším zdravotnickým zařízením široké spektrum vyšetření z oblasti klinické biochemie, imunochemie a hematologie.

Naše společnost věnuje velkou pozornost zvyšování kvality. Systém managementu kvality celé společnosti odpovídá požadavkům mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013. Osvědčení o akreditaci ČIA naleznete zde.Žádáme všechny pacienty a klienty našich odběrových místností, aby do odběrové místnosti a čekárny vstupovali výhradně se zakrytými ústy a nosem. Použijte, prosím, respirátor, roušku, šátek či šálu. Dovolujeme si upozornit, že personál odběrové místnosti má právo pacienta bez zakrytého nosu a úst odmítnout.

12
čen

Činnost Zlínského genetického centra v roce 2019

Zlínské genetické centrum je tvořeno laboratořemi společnosti Vaše laboratoře s.r.o. a Centrem Prenatální diagnostiky Prediko s.r.o. S výsledky činnosti se můžete detailně seznámit v přiložené zprávě o činnosti v roce 2019.

23
dub

Ukončení omezení odběrů v Uherském Hradišti

Vážení klienti,
odběrová místnost v Uherském Hradišti bude od pondělí 27.4. fungovat bez omezení, tj. v pracovní dny od 6:30 do 14:30 hodin.

20
dub

Ukončení omezení odběrů v Uherském Brodě

Vážení klienti,
odběrová místnost v Uherském Brodě funguje od dnešního dne bez omezení, tj. v pracovní dny v původním čase od 6:30 do 14:30 hodin.

V odběrové místnosti v Uherském Hradišti zatím trvá omezená provozní doba od 6:30 – 12:00 hod.

17
bře

Vstup výhradně se zakrytými ústy a nosem ...


Vážení klienti,

v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jsme nuceni přijmout toto opatření:

Žádáme všechny pacienty, aby do odběrové místnosti vstupovali výhradně se zakrytými ústy a nosem. Použijte, prosím, respirátor, roušku, šátek či šálu. Dovolujeme si upozornit, že personál odběrové místnosti má právo pacienta bez zakrytého nosu a úst odmítnout.

Děkujeme za pochopení přijatého opatření a součinnost.
Mgr. Jana Janatová
vedoucí laboratoře MZ-Biochem s.r.o.

17
bře

Omezení odběrů ...


Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR upravujeme provozní dobu odběrové místnosti MZ-Biochem s.r.o. v Uherském Hradišti
od 18.3.2020 do odvolání
na 6:30 – 12:00 hod.


Děkujeme za pochopení

16
bře

Omezení odběrů ...


Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR upravujeme provozní dobu odběrové místnosti Vaše laboratoře s.r.o. v Uherském Brodě
od 18.3.2020 do odvolání
na 7:00 – 12:00 hod.


Děkujeme za pochopení

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ BIOCHEM je součástí skupin nabízejících služby laboratorní medicíny