• Naší prvořadou snahou je dosáhnout maximální spokojenosti pacientů a lékařů - našich zákazníků. Na kvalitu klademe ve všech směrech ten nejvyšší důraz a proto celý chod a provoz laboratoře odpovídá požadavkům mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013.
  • Od 28.4.2010 jsme ve Zlínském kraji první AKREDITOVANOU LABORATOŘÍ dle ČSN EN ISO 15189.
  • 14.1.2016 jsme úspěšně absolvovali dozorový den ČIA, který je nedílnou součástí akreditačního procesu dle ČSN EN ISO 15189. V rámci tohoto dozorového dne jsme zažádali o posouzení plnění kritérií nové verze normy ČSN EN ISO 15189:2013. Tuto pravidelnou roční kontrolu jsme absolvovali bez závad a laboratoř je již akreditovaná dle této verze normy. Příští dozorový den bude zase za rok. Osvědčení o akreditaci naleznete níže.
  • Obě naše laboratoře se pravidelně účastní cyklů mezilaboratorní externí kontroly kvality SEKK, ze kterých pravidelně získávají certifikáty kvality. Tyto certifikáty jsou k dispozici v laboratoři v Uherském Brodě a jsou i v přehledu níže.
  • Naší snahou je vedle kvalitní diagnostiky i snaha o zlepšení informovanosti našich partnerů a hledání nových možností v komunikaci mezi lékařem a laboratoří. Proto provozujeme naše internetové stránky www.mz-biochem.cz, které mají sloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.
  • V tomto směru nabízíme spolupracujícím lékařům zasílání výsledků v elektronické formě, a to zejména s ohledem na jednoznačnou identifikaci komunikujících stran a také s ohledem na zabezpečení pacientských dat vůči třetím stranám.

Aktuální certifikáty

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny