Vážení klienti odběrové místnosti MZ-Biochem s.r.o.,
obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací, týkající se šíření infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, současná situace začíná být velmi riziková také v Evropě a z tohoto důvodu se na Vás obracím s následující žádostí.
V době od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 proběhly ve Zlínském kraji a některých dalších regionech jarní prázdniny. Řada z Vás odjela v této době na zahraniční dovolenou a není vyloučeno, že někteří i přímo do rizikových oblastí (např. severní Itálie - více aktuálních informací např. na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz ). Chci Vás tímto požádat, pokud jste tyto rizikové oblasti navštívili vy nebo někdo z vašeho bezprostředního okolí, abyste vaši návštěvu našich odběrových místností odložili minimálně o 14 dní.
V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění jako je nachlazení, rýma, horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel, bolesti kloubů a svalů, zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, který Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Děkuji za pochopení, Vaši ohleduplnost a zodpovědnost.

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
jednatel MZ-Biochem s.r.o.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny