V pondělí 13.3.2023 budou z důvodu výměny hlavního biochemického analyzátoru v laboratoři v Uherském Brodě prodlouženy doby zpracování vzorků. U vzorků přijatých v laboratoři do 10 hodin budou výsledky vydány v obvyklou dobu, u vzorků pro stanovení ze séra přijatých po této době budou výsledky vydány zlínskou laboratoří v odpoledních hodinách anebo brodskou laboratoří následující den ráno. V tuto dobu nebudeme schopni zpracovávat vzorky séra v režimu statim – výsledek do 60 minut.

Toto opatření se týká pouze vzorků séra, stanovení krevních obrazů, koagulací a močí nebude dotčeno.

Za případné komplikace se předem omlouváme.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny