Dovolujeme si Vás pozvat na tradiční odborný seminář, který se uskuteční dne 18.10.2021 od 16.00 v prostorách Tomášova.


V pondělí 12.7.2021 jsme v naší partnerské laboratoři Vaše laboratoře s.r.o. uvítali významnou návštěvu. Pracoviště na Tomášově navštívila předsedkyně TOP 09 Ing. Bc. Markéta Pekarová Adamová a pan senátor Ing. Tomáš Goláň.

Právě vyšlo další vydání Laboratorních novin skupiny laboratoří www.vaselaboratore.cz

S obsahem novin se můžete seznámit zde.


Laboratoř průtokové cytometrie a imunologie zařadila v lednu 2021 do své nabídky novou screeningovou metodu Gastro-profil. Jde o metodu na principu imunoblotu, která semikvantitativně detekuje protilátky proti tkáňové transglutamináze, proti deamidovaným epitopům rekombinantního fúzního proteinu GAF-3X (analog gliadinu), proti mannanům kvasinek S. cerevisiae (ASCA), proti nativnímu antigenu parietálních buněk (APCA) a proti rekombinantnímu vnitřnímu faktoru (IFA).

Vážení klienti, informujeme Vás o úpravě otevírací doby: 23.12. v Uherském Hradišti budou odběry v provozu do 13:00, laboratoř do 14:00, v Uherském Brodě budou v provozu odběry do 13:30, laboratoř do 14:00 hodin. 31.12. budou v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě odběry v provozu do 11:00, laboratoře do 12:00 hodin.


Právě vyšlo další vydání Laboratorních novin skupiny laboratoří www.vaselaboratore.cz

S obsahem novin se můžete seznámit zde.


Zlínské genetické centrum je tvořeno laboratořemi společnosti Vaše laboratoře s.r.o. a Centrem Prenatální diagnostiky Prediko s.r.o. S výsledky činnosti se můžete detailně seznámit v přiložené zprávě o činnosti v roce 2019.


Vážení klienti,
odběrová místnost v Uherském Hradišti bude od pondělí 27.4. fungovat bez omezení, tj. v pracovní dny od 6:30 do 14:30 hodin.


Vážení klienti,
odběrová místnost v Uherském Brodě funguje od dnešního dne bez omezení, tj. v pracovní dny v původním čase od 6:30 do 14:30 hodin.

V odběrové místnosti v Uherském Hradišti zatím trvá omezená provozní doba od 6:30 – 12:00 hod.Vážení klienti,

v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jsme nuceni přijmout toto opatření:

Žádáme všechny pacienty, aby do odběrové místnosti vstupovali výhradně se zakrytými ústy a nosem. Použijte, prosím, respirátor, roušku, šátek či šálu. Dovolujeme si upozornit, že personál odběrové místnosti má právo pacienta bez zakrytého nosu a úst odmítnout.

Děkujeme za pochopení přijatého opatření a součinnost.
Mgr. Jana Janatová
vedoucí laboratoře MZ-Biochem s.r.o.


Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny