Vážení klienti, informujeme Vás o úpravě otevírací doby: 23.12. v Uherském Hradišti budou odběry v provozu do 13:00, laboratoř do 14:00, v Uherském Brodě budou v provozu odběry do 13:30, laboratoř do 14:00 hodin. 31.12. budou v Uherském Hradišti i v Uherském Brodě odběry v provozu do 11:00, laboratoře do 12:00 hodin.


Právě vyšlo další vydání Laboratorních novin skupiny laboratoří www.vaselaboratore.cz

S obsahem novin se můžete seznámit zde.


Zlínské genetické centrum je tvořeno laboratořemi společnosti Vaše laboratoře s.r.o. a Centrem Prenatální diagnostiky Prediko s.r.o. S výsledky činnosti se můžete detailně seznámit v přiložené zprávě o činnosti v roce 2019.


Vážení klienti,
odběrová místnost v Uherském Hradišti bude od pondělí 27.4. fungovat bez omezení, tj. v pracovní dny od 6:30 do 14:30 hodin.


Vážení klienti,
odběrová místnost v Uherském Brodě funguje od dnešního dne bez omezení, tj. v pracovní dny v původním čase od 6:30 do 14:30 hodin.

V odběrové místnosti v Uherském Hradišti zatím trvá omezená provozní doba od 6:30 – 12:00 hod.Vážení klienti,

v souvislosti s ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 jsme nuceni přijmout toto opatření:

Žádáme všechny pacienty, aby do odběrové místnosti vstupovali výhradně se zakrytými ústy a nosem. Použijte, prosím, respirátor, roušku, šátek či šálu. Dovolujeme si upozornit, že personál odběrové místnosti má právo pacienta bez zakrytého nosu a úst odmítnout.

Děkujeme za pochopení přijatého opatření a součinnost.
Mgr. Jana Janatová
vedoucí laboratoře MZ-Biochem s.r.o.Vzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR upravujeme provozní dobu odběrové místnosti MZ-Biochem s.r.o. v Uherském Hradišti
od 18.3.2020 do odvolání
na 6:30 – 12:00 hod.


Děkujeme za pochopeníVzhledem k nouzovému stavu vyhlášenému Vládou ČR upravujeme provozní dobu odběrové místnosti Vaše laboratoře s.r.o. v Uherském Brodě
od 18.3.2020 do odvolání
na 7:00 – 12:00 hod.


Děkujeme za pochopení


Vážení klienti odběrové místnosti MZ-Biochem s.r.o.,
obracím se na Vás v souvislosti se současnou situací, týkající se šíření infekčního onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem. Jak jste jistě zaznamenali v médiích, současná situace začíná být velmi riziková také v Evropě a z tohoto důvodu se na Vás obracím s následující žádostí.
V době od 2. 3. 2020 do 6. 3. 2020 proběhly ve Zlínském kraji a některých dalších regionech jarní prázdniny. Řada z Vás odjela v této době na zahraniční dovolenou a není vyloučeno, že někteří i přímo do rizikových oblastí (např. severní Itálie - více aktuálních informací např. na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz ). Chci Vás tímto požádat, pokud jste tyto rizikové oblasti navštívili vy nebo někdo z vašeho bezprostředního okolí, abyste vaši návštěvu našich odběrových místností odložili minimálně o 14 dní.
V případě výskytu příznaků respiračního onemocnění jako je nachlazení, rýma, horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže, kašel, bolesti kloubů a svalů, zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého praktického lékaře, který Vám sdělí další postup k zajištění Vašeho vyšetření a prevence eventuálního šíření nákazy.

Děkuji za pochopení, Vaši ohleduplnost a zodpovědnost.

RNDr. Jaroslav Loucký, Ph.D.
jednatel MZ-Biochem s.r.o.


V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 a případnými dotazy na odběr biologického materiálu pro jeho potvrzení, které by mohly vzniknout, bychom Vás chtěli informovat , že toto stanovení neprovádíme. Bližší informace jak v případě podezření na výskyt COVID-19 postupovat hledejte na webových stránkách Krajských hygienických stanic.


Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny