Laboratorní zpravodaj/noviny, kterým se budeme snažit přispět k  lepší spolupráci mezi vašimi klinickými pracovišti a námi, jako pracovišti laboratorního komplementu.

Laboratorní medicína se neustále rozvíjí a je naší snahou vám nabízet nejen dobrý rutinní servis, ale přinášet i novinky, které mohou péči o vaše pacienty pozitivně ovlivnit. Nejde nám o to, abychom vás zahltili informacemi, ale spíše o to abychom vás inspirovali a možná i trochu usnadnili orientaci v nových možnostech laboratorního testování.

Laboratorní noviny 01/2013 (557,80 kB PDF)

Laboratorní noviny 02/2013 (1,10 MB PDF)

Laboratorní noviny 03/2014 (474,96 kB PDF)

Laboratorní noviny 04/2014 (688,21 kB PDF)

Laboratorní noviny 05/2015 (582,02 kB PDF)

Laboratorní noviny 06/2015 (515,68 kB PDF)

Laboratorní noviny 07/2016 (728,58 kB PDF)

Laboratorní noviny 08/2016 (3,42 MB PDF)

Laboratorní noviny 09/2017 (701,28 kB PDF)

Laboratorní noviny 10/2017 (346,46 kB PDF)

Laboratorní noviny 11/2018 (1008,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 12/2018 (1008,81 kB PDF)

Laboratorní noviny 13/2019 (456,50 kB PDF)

Laboratorní noviny 14/2018

Laboratorní noviny 15/2020

Laboratorní noviny 16/2020

Laboratorní noviny 17/2021

Laboratorní noviny 18/2021

Laboratorní noviny 19/2022

Laboratorní noviny 20/2022

Laboratorní noviny 21/2023

Laboratorní noviny 22/2023

Laboratorní noviny 23/2024

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny