Litujeme, ale v současné době nemáme žádné volné místo.

Pokud však máte zájem o to, abychom Vás vedli v evidenci zájemců o případné zaměstnání v naší laboratoři, napište nám na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Charakteristika práce v klinické laboratoři MZ-BIOCHEM pro zájemce o zaměstnání:
  • Provoz v naší laboratoři je jednosměnný, pouze v pracovní dny, beze služeb.
  • Mzda pracovníků se skládá ze základní mzdy, osobního ohodnocení, příplatku za práci v infekčním prostředí a dále funkčního příplatku. Základní mzda je určena kvalifikací, atestací, registrací a léty praxe.
  • V laboratoři jsou na místa laborantek přijímány pouze absolventi SZŠ obor zdravotní laborant. Doporučená je biochemická, nebo hematologická atestace a registrace pracovníka dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví.Více na http://www.mzcr.cz
  • Na místo vysokoškovsky vzdělaných pracovníků přijímáme: lékaře z atestací z klinické biochemie, nebo klinické hematologie a absolventy přírodovědecké fakulty se specializační zkouškou (atestací) z klinické biochemie. Samotná práce v laboratoři je náročná jak po odborné, tak i po lidské stránce.
  • Každý pracovník laboratoře si musí být flexibilní a být ochotný se učit a pracovat na sobě. Je zapojen do systému celoživotního vzdělávání, kdy během každého roku absolvuje několik odborných školení (obvykle mimo laboratoř na jednodenních i vícedenních seminářích). Počet "kreditů", které takto získá musí být minimálně čtyřicet za každých 5 let . Další nároky na pracovníka vyplývají ze skutečnosti, že naše laboratoř je akreditovaná a všichni pracovníci jsou povinni dodržovat náročné požadavky systému kvality, a podmínek BOZP a PO.
  • Práce v laboratoři je náročná, pracovník bývá vystaven tlaku na rychlé vydání správného výsledku, neboť zdravotní stav pacienta to vyžaduje. V laboratořích pracují spolehlivé týmy zkušených laborantek, schopných týmové spolupráce, solidarity , držících se zásad ETICKÉHO KODEXU.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny