Kam se mám dostavit na odběr krve?

Na odběr krve se dostavte do odběrové místnosti laboratoře v její provozní době. Vyberte si z našich odběrových pracovišť, které Vám nejvíce vyhovuje (odběrovky)

Kdy mám přijít na odběr?

Na odběr přijďte v provozních hodinách odběrové místnosti. Návštěvou odběrové místnosti po 10°° hod se můžete vyhnout delší čekací době.

Jak se mám na odběr krve připravit?

Většina odběrů krevních vzorků se provádí v ranních nebo dopoledních hodinách na lačno, tj. 12 hodin před odběrem nejíst a nepít slazené a alkoholické nápoje. O tom, jestli musíte být na lačno, Vás bude informovat Váš ošetřující lékař.
Není vhodné absolvovat odběr po noční směně.

Je nutné se objednat na odběr?

Není nutné se objednávat. V případě odběrových místností naší partnerské laboratoře ve Valašských Kloboukách, Luhačovicích a Brumově-Bylnici je nutné se objednat předem na odběr krve na glukózový toleranční test.

Jak dostanu výsledek?

Výsledek vyšetření je možné si osobně vyzvednout v laboratoři pouze v případě, že:
  • jste samoplátce, výsledek obdržíte oproti podpisu.
  • lékař, který Vám žádanku vystavil, na ní jasně uvedl, že Vám má být výsledek předán.
Výsledky vyšetření jsou automaticky zasílány ošetřujícímu lékaři, svozem, poštou, případně elektronicky (MISE). Výsledky nelze zasílat emailem.
Výsledek je možné vydat jen osobě, který bylo vyšetření provedeno, pro vydání výsledku jiné osobě je potřeba dodat zmocnění-odkaz plná moc.

Jak donesu vzorek moče?

Vzorky moče v označené zkumavce můžete odevzdat na odběrovém místě, příp. v laboratoři a to nejdéle do 1-2 hodin po vymočení. V opačném případě může dojít ke znehodnocení a ovlivnění výsledku.

Sběr moče, množství a další pokyny Vám sdělí ošetřující lékař. Pro vzorky moče nepoužívejte lahvičky od léků nebo jiných tekutin, protože může dojít k ovlivnění Vašich výsledků.
Zkumavky na vzorky moče poskytuje ordinující lékař, případně je lze vyzvednout zdarma na odběrových místech.

Kdy budou výsledky vyšetření?

Výsledky rutinních vyšetření jsou k dispozici nejpozději druhý den. Přesnější informaci o době trvání analýz Vám může podat personál při předávání vzorků.

Musím mít doporučení od lékaře?

U vyšetření, která ordinuje lékař, musíte mít žádanku na laboratorní vyšetření, kde jsou uvedeny požadavky na vyšetření, razítko a podpis lékaře.

Pokud máte zájem o provedení vyšetření i bez doporučení lékaře, je toto možné, ale vyšetření bude zpoplatněno - viz ceník

Co mám vzít s sebou?

K odběru vždy vezměte žádanku od lékaře a kartu zdravotní pojišťovny (pokud se nejedná o vyšetření, které si budete sami hradit).

Doprovod na vyšetření

Přítomnost doprovodu je vyžadována u dětí do 15 let.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny