Výsledky jsou vydávány pacientům pouze v případě, že:

  1. Lékař písemně uvedl na žádance, že souhlasí s vydáním výsledkového listu pacientovi, a to pouze na základě předložení kartičky pojištěnce. V případě výsledkového listu nezletilého pacienta, předloží jeho zákonný zástupce kartičku pojištěnce svou i kartičku pojištěnce nezletilého.
  2. Výsledkový list vyzvedává jiná osoba než samotný pacient, a to pouze na základě předložení plné moci pacienta a průkazu totožnosti osoby, která výsledkový list vyzvedává.
  3. Pacient -samoplátce na základě průkazu totožnosti, kartičky pojištěnce nebo předem dohodnutého hesla.

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny