Na kterémkoliv odběrovém místě z uvedené mapy je možno provést odběr a to bez ohledu na místní příslušnost lékaře, výsledek bude doruče v každém případě tam, kam má dle běžných zvyklostí. Příklad: Obvodní lékař v Kunovicích mě vybavil žádankou na provedení odběru, nicméně již nemám čas přejíždět na polikliniku v Uherském Hradišti, ale budu shodou okolností ještě v Uherském Brodě poblíž tamní polikliniky, tedy nic nebrání navštívit odběrové místo v Uherském Brodě a odběr uskutečnit tam.

Kliknutím na zvýrazněné místo v mapě získáte informaci o odběrovém místě ...  odběrové místo
  odběrové místo / laboratorní pracoviště
  laboratorní pracoviště

Biochemická a hematologická laboratoř

Naše možnosti

Poskytujeme služby pro praktické lékaře pro dospělé, praktické lékaře pro děti a dorost a pro ambulantní specialisty ze široké spádové oblasti Uherskohradišťska a Uherskobrodska.

V naší laboratoři jsou využívány moderní analytické postupy založené na kolorimetrii, turbidimetrii, elektrochemilumiscenci a dalších technikách, které umožňují velmi sensitivní a rychlé stanovení nejrůznějších analytů z oblastí klinické biochemie, diagnostiky štítné žlázy, tumor markerů a také z oblasti klinické hematologie.

Cíl stránek

Tyto internetové stránky by Vám měly posloužit jako obecný průvodce našich činností a poskytnout dostatek potřebných informací z preanalytické, analytické i postanalytické fáze, které jsou nutné pro docílení správného výsledku analýzy a jeho vyhodnocení v diagnostickém i léčebném procesu.

Jasné odpovědi na otázky,
které jsou důležitéSpolečnost MZ - BIOCHEM, s.r.o. je součástí skupiny nabízející služby laboratorní medicíny